Privacy Statement Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil de privacy van onze klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de zorgverlener.

Uw persoonlijke en medische gegevens

Als u patiënt wordt in Máxima Medisch Centrum nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw zorgverlener een medisch dossier over u aan. Dit is een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Via ’MijnMMC’ patiëntenportaal kunt u met uw DigiD en sms code toegang krijgen tot uw medisch dossier.

Alleen uw behandeld arts(en) en de medewerkers van het ziekenhuis die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling gebruiken de toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim). Máxima Medisch Centrum informeert wel uw huisarts en eventueel -in kopie- andere relevante betrokken zorgverleners in uw behandelrelatie (schriftelijk) over uw opname en ontslag uit het ziekenhuis.

De zorgverleners in Máxima Medisch Centrum verstrekken alleen informatie over u aan de bij de behandelrelatie direct betrokkenen, aan uzelf, of aan de contactpersoon die u zelf voordraagt en aan ons bekend maakt. Bespreek met uw naasten wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar uzelf, of naar uw contactpersoon.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

Landelijk worden er diverse gegevens over ziekten en behandelingen voor kwaliteitsdoeleinden verzameld. Onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens van uw ziektebeeld zonder uw toestemming gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Belangrijkste voorwaarde is dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar u als patiënt.

Ook Máxima Medisch Centrum verstrekt gegevens voor dit soort registraties. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van deze gegevens voor bovenstaande doeleinden, dan meldt u dit schriftelijk bij uw behandelend arts van Máxima Medisch Centrum, Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven. In het dossier wordt dan aangegeven dat er geen gegevens gebruikt worden voor deze doeleinden.

Privacy in de spreekkamer, patiëntenkamer of aan de balie

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. Máxima Medisch Centrum doet haar best uw privacy op poliklinieken en verpleegafdelingen te waarborgen. Bent u bijvoorbeeld opgenomen op een vierpersoonskamer, dan kan dit lastig zijn. Wilt u meer privacy in een bepaalde situatie, geef dit dan aan bij het ziekenhuispersoneel. Zij doen hun best u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Wij vragen u aan onze balies gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent. Zo respecteert u ook de privacy van andere patiënten.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Eén van de huisregels van Máxima Medisch Centrum is dat het niet is toegestaan anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ook de zorgverlener) of diens gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de zorgverlener niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, gelieve dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

2. Persoonsgegevens op de website

Bij de verwerking van persoonsgegevens op de website handelt Máxima Medisch Centrum overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van het formulier, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Máxima Medisch Centrum verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de website te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Máxima Medisch Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Bezoekersstatistieken

Op de website van Máxima Medisch Centrum worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies

Sommige delen van de website van Máxima Medisch Centrum kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

De website van Máxima Medisch Centrum bevat geen tracking cookies.

Máxima Medisch Centrum en andere websites

De website van het Máxima Medisch Centrum kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van Máxima Medisch Centrum zijn vervaardigd. Máxima Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Máxima Medisch Centrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Máxima Medisch Centrum toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Máxima Medisch Centrum heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Máxima Medisch Centrum, kunt u een e-mail sturen naar ikhebeenvraag@mmc.nl.