Disclaimer Máxima Medisch Centrum

Uitsluiting aansprakelijkheid

Met deze website van het Máxima Medisch Centrum willen wij patiënten, bezoekers, professionals, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de websites van het Máxima Medisch Centrum kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in websites van het Máxima Medisch Centrum zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

Máxima Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van websites vanh het Máxima Medisch Centrum of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

Copyright

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van hetMáxima Medisch Centrum of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Máxima Medisch Centrum.

Inlichtingen

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, et cetera.

Veiligheid

Met de groots mogelijke zorg probeert het Máxima Medisch Centrum de websites te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft Máxima Medisch Centrum geen enkele aansprakelijkheid.

Links

Op de websites van het Máxima Medisch Centrumstaan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het Máxima Medisch Centrum beheerd en het Máxima Medisch Centrum is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Responsible Disclosure

Bij Máxima Medisch Centrum vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een kwetsbaarheid in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk aanvullende en/of nieuwe maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze patiënten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Hoe we hierbij kunnen samenwerken leest u in onze responsible disclosure.

E-mail

Door het Máxima Medisch Centrum verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Het Máxima Medisch Centrum staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail.